במדור זה ריכזנו חוות דעת, ומסמכים משפטיים, אשר משרדנו ערך והוציא באופן שוטף משך עשרות שנים.
בחוות הדעת והמסמכים השתדלנו, תוך כדי בחינת החקיקה וליבון התקדימים, לחזות את עמדת בית המשפט בסוגייה.
אולם אנו מבקשים להבהיר: חוות הדעת והמסמכים הוכנו על בסיס העובדות שהוצבו בפנינו ועל פי המצב המשפטי ששרר בעת הכנתם. עובדה מסויימת, תקדים חדש, או הלך רוח שונה בבתי המשפט, עשויים לשנות מהמסקנות, ואף להפוך את הקערה על פיה.
אם רצונך לקבל אישור לכך, שחוות דעת, או אחד המסמכים הפרושים בפניך במדור זה, אכן תקפים לעובדות המחלוקת המטרידה אותך, אנא, פנה אלינו באמצעות המדור ייעוץ משפטי On-Line. הפנייה הראשונית אינה כרוכה בתשלום.


לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לתובעים תגמולי ביטוח לחץ כאן.
לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לנפגעי תאונות דרכים לחץ כאן.
לקבלת הרצאתנו ניהול תביעות נגד מבטח במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו חקירות פרטיות בביטוח ונזיקין במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו השנים האבודות במכון להשתלמות עורכי דין במחוז באר שבע לחץ כאן .


אנו מזמינים אותך להיעזר במנוע החיפוש:

לשירותך, בהמשך עמוד זה, מובא גם מפתח נושאים.
חפש את המילים:

כשהן מופיעות יחד ולחוד יחד

חפש במדור זה בלבד
חפש בכל האתר

הצג תוצאות בכל עמוד


חיפוש לפי נושאים:
1. ביטוח דירה 4. הסכמים 7. פוליסות בריאות 10. דרכי עשיית הביטוח
2. ביטוח כפל 5. ביטוח שלב (תאונה, מחלה ונכות) 8. פוליסת ביטוח מנהלים 11. המוטב בפוליסה
3. עיקול, שעבוד, משכון 6. שטר קבלה ושחרור 9. התיישנות
1. ביטוח דירה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. נזקי מים בפוליסת דירה
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

2. ביטוח כפל

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ביטוח כפל בתחום ביטוח החובה (תאונות דרכים)
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

3. עיקול, שעבוד, משכון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. חובת מבטח להודיע על צו עיקול שהוטל על פוליסת ביטוח
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 
2. קבלת עמלות סוכן בחברת ביטוח כבטחון להלוואה
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 
3. שעבוד רכיב הריסק בפוליסת ביטוח מנהלים
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

4. הסכמים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הסכם בין סוכן ראשי לסוכן משנה
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

5. ביטוח (שלב), תאונה, מחלה ונכות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. פרמיה מוזלת בשלב קולקטיבי ללא אישור המפקח
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 
2. התיישנות תביעת נכות מתאונה
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

6. שטר קבלה ושחרור

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. שטר קבלה ושחרור לנפגע תאונת דרכים
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

7. פוליסות בריאות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מחלות קודמות לתקופת הביטוח בפוליסות בריאות
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

8. פוליסת ביטוח מנהלים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ביטול כיסויים ביטוחיים בפוליסת מנהלים על ידי המבטח
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 
2. שיעבוד רכיב הריסק בפוליסה לביטוח מנהלים
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

9. התיישנות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. התיישנות תביעת נכות מתאונה
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

10. דרכי עשיית הביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. חוזה ביטוח אלקטרוני
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 

11. המוטב בפוליסה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הודעה לאחר המוות
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 
2. שתי אלמנות ופנסיה אחת
  נושאי חוות הדעת        חוות הדעת
 


נשמח לקבל הצעות, תגובות ורעיונות לכתובת:Webmaster@Kalir.co.il
2000© כל הזכויות שמורות לחיים קליר ושות', משרד עורכי דין