דיני הביטוח עשירים במונחים מופשטים כמו כוונת מרמה, תום לב, שאלה גורפת, סיבות מוצדקות, מבטח סביר, ועוד רבים.
מונחים מופשטים אלה חושפים את השופט, היושב בדין, להשקפת עולמו האישית כאשר הוא בא לבחון אם ההתנהגות האנושית הנגלית בפניו נופלת לגדרן של הוראות החוק.
מתוך נקודת מבט זו, אשר לדעתנו מכריעה בסופו של דבר את המחלוקת, סקרנו במדור זה מאות פסקי דין בתחום הביטוח.


לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לתובעים תגמולי ביטוח לחץ כאן.
לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לנפגעי תאונות דרכים לחץ כאן.
לקבלת הרצאתנו ניהול תביעות נגד מבטח, במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו חקירות פרטיות בביטוח ונזיקין, במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו השנים האבודות, במכון להשתלמות עורכי דין במחוז באר שבע לחץ כאן .


אנו מזמינים אותך להיעזר במנוע החיפוש:

לשירותך, בהמשך עמוד זה, מובא גם מפתח נושאים.
חפש את המילים:

כשהן מופיעות יחד ולחוד יחד

חפש במדור זה בלבד
חפש בכל האתר

הצג תוצאות בכל עמוד

מפתח נושאים לפי סוגיות בביטוח:

כריתת חוזה הביטוח ומהותו תביעת ביטוח הנגועה במרמה ביטוח חסר תום לב
הפוליסה מקרה ביטוח שנגרם במתכוון הקטנת הנזק סדרי בית משפט
חובת הגילוי (העלמת מידע) המועד לתשלום תגמולי ביטוח תחלוף (שיבוב) פיקוח על עסקי ביטוח
תקופת הביטוח הצמדה וריבית ביטוח אחריות רשלנות באי עשיית ביטוח
המוטבים בפוליסה ריבית מיוחדת ופיצויים לדוגמא אחריות צולבת עמלות
אי תשלום פרמיות התיישנות מבטחים משתתפים טעויות מבטח
ביטול פוליסה סוכן הביטוח מבוטחים משותפים השתתפות עצמית
אמצעי מיגון סילוק / פידיון הפוליסה כתב קבלה ושחרור שונות
הודעה על קרות מקרה הביטוח התאבדות בדיקת פוליגרף  
בירור חבותו של המבטח תקרת החבות (סכום ביטוח) נטל השכנוע בתביעות ביטוח  
הכשלה של בירור החבות ביטוח כפל חיסיון  

מפתח נושאים לפי סוגי פוליסות הביטוח:

ביטוח חובה תאונות דרכים ביטוח צד שלישי ביטוח עסק ביטוח אחריות המוצר
ביטוח חיים ביטוח כל הסיכונים ביטוח אחריות מקצועית ביטוח נאמנות
ביטוח אבדן כושר עבודה ביטוח פריצה ביטוח ימי ביטוח משנה
ביטוח תאונות, מחלות ונכות ביטוח מקיף לרכב ביטוח דירה מכרזי רשות מקומית
ביטוח לאומי - נפגעי עבודה ביטוח יהלומים ותכשיטים ביטוח נסיעות לחו"ל  
ביטוח מנהלים ביטוח סחורות בהעברה נזקי מלחמה (מס רכוש - גוף ורכוש)  
ביטוח חבות מעבידים ביטוח חקלאי ביטוח הנדסי  

test

1. כריתת חוזה הביטוח ומהותו

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מקרה הביטוח חייב להיות בלתי צפוי
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. מסירת נכס מרצון בידי גנב
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. נזק ללא זיקה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. זהות טרופה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. מחאה בשפה רפה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. גלגול נשמות בביטוח
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. עיקולן של חברות ביטוח
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. ביטוח הצופה פני עתיד
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. מקריות הטעות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
10. אליהו מודה ומשלמת
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
11. מעבר לגיל
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. "שב ואל תעשה"
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
13. ביטוח-חוזה אישי
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
14. טענה סתמית בדבר מחלת האיידס
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
15. הנפשות הפועלות בתחום הביטוח
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
16. בעלים ללא בעלות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

2. הפוליסה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אי פרוט סייגים סמוך לנושא
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. טעות ברישום בפוליסה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. הלשון הכוונה והמים שביניהם
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. בור ועם הארץ
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. מלל אלים
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. מדקרות הלשון
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. טרמפיסטים בשכר
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. חצרים מלוטשים
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. להרגיש חבר ולהיות עובד
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
10. ביטוח אחריות לגנבים
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
11. אחים אינם בני משפחה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. ויתור כתשובה מוחצת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
13. חוק המעודד קנוניות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
14. אליהו מודה ומשלמת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
15. גניבת תורים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
16. ביטוח בארבעה שקלים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
17. חותם אשמה בחולי איידס
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
18. כיסוי ביטוחי להעסקת נוער
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
19. הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

3. חובת הגילוי (העלמת מידע)

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. חתימת המבוטח על הצעת הביטוח אינה נדרשת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. הסתרת זהות בכוונת מרמה
   הסקירה המלאה       
 
3. תחילתה של מחלוקת על קיומה של חובת גילוי יזומה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. לסתום ולא לפרש
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. סיום המחלוקת בדבר קיום חובת גילוי יזומה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. מחשבות התאבדות בעת עשיית ביטוח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. הסתרת שיעול ממאיר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. בין ימינו לשמאלו
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. עברית שפה קשה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
10. להסתיר מהמבטח המסתיר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
11. חוק המעודד קנוניות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. סיכון קולקטיבי מחושב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
13. ערעור שנשתכח מלב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
14. תרמית משחיתה הכל
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
15. העלמת היסטוריה רפואית
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
16. סע לשלום לא בטוח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
17. מתורגלת במתן הסברים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
18. הצרת חובת הגילוי היזומה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
19. טענה סתמית בדבר מחלת האיידס
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
20. כוונת מרמה ולא כוונה סתם
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
21. יתר לחץ דם-תופעה משמעותית
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
22. רכוש מבוטח סודי ביותר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
23. ביטוח לארועי עבר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
24. חידושים בתורת הסיכויים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
25. החמרה של מצב בריאות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
26. איחור מחשיד
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
27. שקר במצח נחושה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

4. תקופת הביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. תכנון בניגוד להמלצות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. ביטוח לארועי עבר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. עמידה בפני שוקת שבורה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. כיסוי לתקופת ביטוח שחלפה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

5. המוטבים בפוליסה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הודעה לאחר המוות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. חוכמת הפרשן
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. גרושה שנשכחה מלב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

6. אי תשלום פרמיות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ביטול חוזה ביטוח רק בשתי הודעות ביטול
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. סיכון אקדמי
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. אשכול מבוטחים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. ביטול צופה פני עתיד
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. ביטול תלת שלבי
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. ראיות לביטול פוליסה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

7. ביטול פוליסה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. התהפכות היוצרות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. סיכון אקדמי
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. מעבר לגיל
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. "שב ואל תעשה"
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. חברת ביטוח מבולבלת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

8. אמצעי מיגון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. דרישה לשומר קבוע
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. התנאות גדולות ממציאות החיים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. אמצעי מיגון שאין בהם תועלת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. בור ועם הארץ
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. אפלה בארקדיה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. המכונית המאוישת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. סממן מעין פטרנליסטי
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. נטישה בשטחים המוחזקים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. העדפת מנעול הגה על אזעקה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
10. המכונית המאוישת
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
11. מועדון אקסקלוסיבי של מתקיני אזעקות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. איחור מחשיד
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
13. דרישת מיגון בפוליסת רכב שונה מהקיים בפועל
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
14. מודעות מבוטח לאמצעי המיגון הנדרשים ממנו
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

9. הודעה על קרות מקרה הביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. 4,000,000 ש"ח שנשתכחו מלב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. המבוטח הנעלם
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. איחור מקפח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. השוד הלא נודע
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. עמידה בפני שוקת שבורה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. איחור מחשיד
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

10. בירור חבותו של המבטח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. שמאי לדבר טעות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. איחור מקפח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. מכירת קטין בנזיד עדשים
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. נתיבים למשפט צדק
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. התנהגות המפקיעה חוזה ביטוח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. מבוטח שנעזב לגורלו
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

11. הכשלה של בירור החבות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אמת שנולדה בכזב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

12. תביעת ביטוח הנגועה במרמה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מתישה את מבוטחיה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. ניצול פריצה בנסיון להוציא פיצוי מוגדל
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. גירסה מוטעית ולא שקרית
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. פיצוי למעלימי מס
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. אמת שנולדה בכזב
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. רק המלך נותר עירום
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. יותר מחובת נאמנות
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. FRAUS OMNIA CORRUMPIT
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. הודעה על שנת ייצור מאוחרת מהאמיתית
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

13. מקרה ביטוח שנגרם במתכוון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. תכנון בניגוד להמלצות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. בניה בזול כדי לשרוד
   הסקירה המלאה       
 
3. יריות בדרכים
   הסקירה המלאה       
 
4. משימת התאבדות
   הסקירה המלאה       
 
5. אווירה אובססיבית
   הסקירה המלאה       
 
6. עובדות מחשידות
   הסקירה המלאה       
 
7. מקריות הטעות
   הסקירה המלאה       
 
8. כחום הלילה
   הסקירה המלאה       
 
9. מתאבד נבון ומחושב
   הסקירה המלאה       
 
10. פריצה עצמית
   הסקירה המלאה       
 
11. עול הוכחת הזדון
   הסקירה המלאה       
 
12. השותף התמים
   הסקירה המלאה       
 
13. הצתה מחשידה
   הסקירה המלאה       
 
14. האשה האחרת
   הסקירה המלאה       
 
15. הסרת משכנתה באמצעות רצח בן זוג
   הסקירה המלאה       
 

14. המועד לתשלום תגמולי הביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 

15. הצמדה וריבית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הצמדה דולרית לכל אורך הדרך
   הסקירה המלאה       
 
2. שני צידי מתרס ההצמדה לדולר
   הסקירה המלאה       
 
3. ירח שנעלם
   הסקירה המלאה       
 
4. גורלה של ריבית
   הסקירה המלאה       
 

16. ריבית מיוחדת ופיצויים לדוגמא

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מחירה של הפרת אמון
   הסקירה המלאה       
 
2. מבטח המייאש את מבוטחו
   הסקירה המלאה       
 

17. התיישנות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. התיישנות צרות עולם
   הסקירה המלאה       
 
2. דעה מחוזקת
   הסקירה המלאה       
 
3. נקודת אחיזה ארכימדית
   הסקירה המלאה       
 
4. הכרעה סופית בדבר התיישנות מקוצרת
   הסקירה המלאה       
 
5. סופיות זמנית
   הסקירה המלאה       
 
6. זהירות סבירה
   הסקירה המלאה       
 
7. השפעת מחלת הנפש על ההתיישנות
   הסקירה המלאה       
 
8. גיבוש ההתיישנות
   הסקירה המלאה       
 
9. ביטוח שכשל
   הסקירה המלאה       
 
10. התיישנות תביעות שמחוץ לחוזה הביטוח
   הסקירה המלאה       
 
11. אחריות צולבת של בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 
12. התיישנות שלא מדעת
   הסקירה המלאה       
 
13. תחילת מירוץ ההתיישנות
   הסקירה המלאה       
 
14. פנייה למבטח אינה מאריכה את תקופת ההתיישנות
   הסקירה המלאה       
 
15. קצה חוט במרוץ ההתיישנות
   הסקירה המלאה       
 
16. גבול ההתיישנות בביטוחי אחריות
   הסקירה המלאה       
 

18. סוכן הביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. התחייבות מבטח שלא לפנות ללקוחות הסוכן
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. מכירת פוליסות ביטוח נוסעים לחו"ל בבית הדואר
   הסקירה המלאה       
 
3. סוכן חתם שנהג כמבטח וחוייב בביה"מש כמבטח
   הסקירה המלאה       
 
4. סוכן ביטוח רשאי לחתום בשם המבוטח על הצעת הביטוח
   הסקירה המלאה       
 
5. שתיקת סוכנות הביטוח בבית המשפט
   הסקירה המלאה       
 
6. שעיר לאחריות
   הסקירה המלאה       
 
7. יחסים בין סוכן למבטח אינם מצומצמים לנשאל בהצעת הביטוח
   הסקירה המלאה       
 
8. הכנסה רעיונית בסוכנות ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
9. סוכן כבול
   הסקירה המלאה       
 
10. משמעות מכתב סוכן
   הסקירה המלאה       
 
11. אשת הסוכן והמזכירה
   הסקירה המלאה       
 
12. טרדן בלתי נלאה
   הסקירה המלאה       
 
13. סופר קומיסיון
   הסקירה המלאה       
 
14. מחאה בשפה רפה
   הסקירה המלאה       
 
15. המלומד בנדור
   הסקירה המלאה       
 
16. חרות התחרות
   הסקירה המלאה       
 
17. עצימת עיניים של מבטח
   הסקירה המלאה       
 
18. הבטחות ללא כיסוי
   הסקירה המלאה       
 
19. ביטוח במינימום הכרחי ולא יותר
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
20. ביטוח למחסן נייד
   הסקירה המלאה       
 
21. סוכן ביטוח בעל יוזמה
   הסקירה המלאה       
 
22. להיטות יתר של סוכן ביטוח בקשירת הלקוח אליו
   הסקירה המלאה       
 

19. סילוק / פדיון הפוליסה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. בזכות אבות
   הסקירה המלאה       
 
2. זיוף והוראות סותרות
   הסקירה המלאה       
 

20. התאבדות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מחשבות התאבדות בעת עשיית ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
2. מתאבד נבון ומחושב
   הסקירה המלאה       
 

21. היקף החבות (סכום הביטוח)

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. סכום הביטוח מהווה תקרת אחריות
   הסקירה המלאה       
 
2. אשפוז באוויר
   הסקירה המלאה       
 
3. תיקרת החבות
   הסקירה המלאה       
 
4. סכום ביטוח כאמת מידה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. מתאבד נבון ומחושב
   הסקירה המלאה       
 
6. ביטוח ללא גבולות
   הסקירה המלאה       
 
7. התנהגות צורמת של מבטחת
   הסקירה המלאה       
 
8. ביטוח ללא גבולות
   הסקירה המלאה       
 

22. ביטוח כפל

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מאזן היושר
   הסקירה המלאה       
 
2. ביטוח בהסוואה ימית
   הסקירה המלאה       
 
3. מארג ביטוחי אחד
   הסקירה המלאה       
 
4. ביטוח כפל ומבטח אחד
   הסקירה המלאה       
 
5. כפל ביטוח של בני זוג (ערכאה ראשונה)
   הסקירה המלאה       
 
6. כפל ביטוח של בני זוג (ערכאה שניה)
   הסקירה המלאה       
 

23. ביטוח חסר

(חזור לנושאים הראשיים)
 

24. הקטנת הנזק

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. סרבן ניתוחים
   הסקירה המלאה       
 
2. אמת שנולדה בכזב
   הסקירה המלאה       
 
3. זכות האדם לגופו
   הסקירה המלאה       
 

25. תחלוף (שיבוב)

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. זכות תחלוף עוברת למבטח גם כלפי מס רכוש
   הסקירה המלאה       
 
2. צור לי ושמיר לך
   הסקירה המלאה       
 
3. גלגול נשמות בביטוח
   הסקירה המלאה       
 
4. ויתור כתשובה מוחצת
   הסקירה המלאה       
 
5. ההתנדבות כמכשול לתחלוף
   הסקירה המלאה       
 
6. תנועה דו סיטרית
   הסקירה המלאה       
 
7. מתנות למבוטחים
   הסקירה המלאה       
 
8. סייגים לזכות התחלוף
   הסקירה המלאה       
 
9. מי שהמבוטח חפץ ביקרו
   הסקירה המלאה       
 
10. הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף
   הסקירה המלאה       
 

26. ביטוח אחריות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. קרוב משפחה שאיננו בן משפחה, האם הוא צד שלישי?
   הסקירה המלאה       
 
2. המבוטח הנעלם
   הסקירה המלאה       
 
3. קרב ביטוח בשיריון
   הסקירה המלאה       
 
4. כשלון הקשר המשולש
   הסקירה המלאה       
 
5. ביטוח אחריות לגנבים
   הסקירה המלאה       
 
6. אחים אינם בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 
7. סורקים בזבל
   הסקירה המלאה       
 
8. כמו בניו זילנד
   הסקירה המלאה       
 
9. מבטח לא חייב בהשתתפות עצמית
   הסקירה המלאה       
 
10. אחריות צולבת של בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 

27. אחריות צולבת

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אחריות צולבת של בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 

28. מבטחים משתתפים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מתנות למבוטחים
   הסקירה המלאה       
 
2. מבטחת מנהיגה מול מבטחת משתתפת
   הסקירה המלאה       
 

29. מבוטחים משותפים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. זהות טרופה
   הסקירה המלאה       
 
2. השותף התמים
   הסקירה המלאה       
 
3. נזק בזדון
   הסקירה המלאה       
 
4. סמים, פוליגרף והצתה משותפת
   הסקירה המלאה       
 

30. כתב קבלה ושחרור

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. טעות בקניית דין
   הסקירה המלאה       
 
2. אנשי זדון
   הסקירה המלאה       
 
3. גבולות הפשרה
   הסקירה המלאה       
 
4. ויתור בהלם
   הסקירה המלאה       
 
5. מכירת קטין בנזיד עדשים
   הסקירה המלאה       
 
6. כלל אי הוודאות המודעת
   הסקירה המלאה       
 
7. "לא נעשה דבר"
   הסקירה המלאה       
 
8. כתב קבלה ושחרור חד צדדי
   הסקירה המלאה       
 
9. לאחוז בחבל משני קצותיו
   הסקירה המלאה       
 
10. עורמה ומצג שווא מטעם מבטחת
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

31. בדיקת פוליגרף

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הסכמות ההופכות פוליגראף ראיה קבילה
   הסקירה המלאה       
 
2. האישה נבדקה בפוליגרף והבעל הוכרז שקרן
   הסקירה המלאה       
 
3. ייקוב החוזה את ההר
   הסקירה המלאה       
 
4. דוכן העדים הוא הפוליגרף האמיתי
   הסקירה המלאה       
 
5. יותר מחובת נאמנות
   הסקירה המלאה       
 
6. מכר את נפשו לפוליגרף
   הסקירה המלאה       
 
7. מבחני אליל
   הסקירה המלאה       
 
8. הזדמנות נוספת
   הסקירה המלאה       
 
9. משקלו של סירוב
   הסקירה המלאה       
 
10. מכונת האמת הכפוייה
   הסקירה המלאה       
 
11. עובדות מחשידות
   הסקירה המלאה       
 
12. הדדיות בהסכם פוליגרף
   הסקירה המלאה       
 
13. סמים, פוליגרף והצתה משותפת
   הסקירה המלאה       
 
14. בדיקת פוליגרף בשבע עיניים
   הסקירה המלאה       
 
15. החוקר המושיע
   הסקירה המלאה       
 
16. חשדות השערות והסכמה בעלמא
   הסקירה המלאה       
 
17. גירסה מיתממת
   הסקירה המלאה       
 

32. נטל השכנוע בתביעות ביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מבטח חייב לסתור בצורה פעילה את גירסת המבוטח
   הסקירה המלאה       
 
2. התרשמות השופט מהמבוטח ומאמינותו
   הסקירה המלאה       
 
3. כף מאזן ההסתברות
   הסקירה המלאה       
 
4. כשלון ההסתברות המזערית
   הסקירה המלאה       
 
5. העדה שנעלמה
   הסקירה המלאה       
 
6. הצתה מחשידה
   הסקירה המלאה       
 
7. סכום ביטוח כאמת מידה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. עול הוכחת הזדון
   הסקירה המלאה       
 
9. פריצה עצמית
   הסקירה המלאה       
 
10. השוחט חסר האונים
   הסקירה המלאה       
 
11. גולגולת קטנה ומתקרחת
   הסקירה המלאה       
 
12. כחום הלילה
   הסקירה המלאה       
 
13. פסיכואנליזה לשופטי ישראל
   הסקירה המלאה       
 
14. עובדות מחשידות
   הסקירה המלאה       
 
15. ביטוח בארבעה שקלים
   הסקירה המלאה       
 
16. צדק על מאזניים מאויינות
   הסקירה המלאה       
 
17. תרמית משחיתה הכל
   הסקירה המלאה       
 
18. חידושים בתורת הסיכויים
   הסקירה המלאה       
 
19. הוכחת קיומו של סיכון בכיסוי לנזקי מים
   הסקירה המלאה       
 
20. הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף
   הסקירה המלאה       
 

33. חיסיון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. חקירות באמתחת המבטח
   הסקירה המלאה       
 
2. נתיבים למשפט צדק
   הסקירה המלאה       
 
3. על האמת ועל החסיון
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. יתרון דיוני מולד
   הסקירה המלאה       
 

34. תום לב

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הוצאות אישיות עבור הליכי סרק
   הסקירה המלאה       
 
2. צור לי ושמיר לך
   הסקירה המלאה       
 
3. אחוות רופאים
   הסקירה המלאה       
 
4. רק המלך נותר עירום
   הסקירה המלאה       
 
5. מכירת קטין בנזיד עדשים
   הסקירה המלאה       
 
6. התעמרות במבוטח אומלל
   הסקירה המלאה       
 
7. מעבר לגיל
   הסקירה המלאה       
 
8. עצימת עיניים של מבטח
   הסקירה המלאה       
 
9. נבל ברשות החוק
   הסקירה המלאה       
 
10. מארג ביטוחי אחד
   הסקירה המלאה       
 
11. מבטח המייאש את מבוטחו
   הסקירה המלאה       
 
12. חוסר תום לב מצד חברת ביטוח
   הסקירה המלאה       
 

35. סדרי בית משפט

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. הרהור נוסף ברצח
   הסקירה המלאה       
 
2. הפוסל במומו
   הסקירה המלאה       
 
3. שעור בהגנה נסתרת
   הסקירה המלאה       
 
4. מחיר הצדק המתקזז
   הסקירה המלאה       
 
5. צדק נקודתי מול צדק כללי
   הסקירה המלאה       
 
6. מומחה חסר מומחיות
   הסקירה המלאה       
 
7. ויתור כתשובה מוחצת
   הסקירה המלאה       
 
8. סופיות זמנית
   הסקירה המלאה       
 
9. גולגולת קטנה ומתקרחת
   הסקירה המלאה       
 
10. הסביבה הטבעית
   הסקירה המלאה       
 
11. מצוץ מן האגודל
   הסקירה המלאה       
 
12. סופיות הממצאים הזמניים
   הסקירה המלאה       
 
13. ערעור שנשתכח מלב
   הסקירה המלאה       
 
14. הוצאות אישיות עבור הליכי סרק
   הסקירה המלאה       
 
15. מוות במטרות תחבורה
   הסקירה המלאה       
 
16. מוות משתלם
   הסקירה המלאה       
 
17. עיקולן של חברות ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
18. השפעת המוות על עקרון הסופיות
   הסקירה המלאה       
 
19. היום שלא היה
   הסקירה המלאה       
 
20. פסיכואנליזה לשופטי ישראל
   הסקירה המלאה       
 
21. גניבת תורים
   הסקירה המלאה       
 
22. רק המלך נותר עירום
   הסקירה המלאה       
 
23. סיכון אקדמי
   הסקירה המלאה       
 
24. המלומד בנדור
   הסקירה המלאה       
 
25. נפילה בפח ההסכמה
   הסקירה המלאה       
 
26. קשר הטבור
   הסקירה המלאה       
 
27. בלימת פתע
   הסקירה המלאה       
 
28. ערובה למבטח שקרס
   הסקירה המלאה       
 
29. סכום ביטוח קצוב
   הסקירה המלאה       
 
30. מסך נקי
   הסקירה המלאה       
 
31. קיצור דרך למבטח משנה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
32. להרשיע בלי להעמיד לדין
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
33. מילכוד סמכויות
   הסקירה המלאה       
 
34. קשרים חברתיים בין שופט לפרקליט
   הסקירה המלאה       
 

36. פיקוח על עסקי ביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. סמכויות מוצנעות
   הסקירה המלאה       
 
2. סופר קומיסיון
   הסקירה המלאה       
 
3. הבונוס המקפח
   הסקירה המלאה       
 
4. מסך שיקול הדעת של המפקח על הביטוח
   הסקירה המלאה       
 
5. ננזף שלא בפניו
   הסקירה המלאה       
 

37. רשלנות באי עשיית ביטוח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מצג שווא בפני הורי כדורגלן קטין בדבר קיום ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
2. ביטוח לתשתית מימון דק
   הסקירה המלאה       
 
3. ביטוח שכשל
   הסקירה המלאה       
 

38. עמלות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. סופר קומיסיון
   הסקירה המלאה       
 
2. בונוסים ותמריצים למפקחי רכישה
   הסקירה המלאה       
 

39. טעויות מבטח

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. שלל הפסול
   הסקירה המלאה       
 
2. חברת ביטוח מבולבלת
   הסקירה המלאה       
 

40. השתתפות עצמית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. טענות סרק בהשתתפות עצמית
   הסקירה המלאה       
 
2. מבטח לא חייב בהשתתפות עצמית
   הסקירה המלאה       
 

41. שונות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. שלל הפסול
   הסקירה המלאה       
 
2. עתידו של פושט רגל
   הסקירה המלאה       
 
3. אמצעי שליטה
   הסקירה המלאה       
 
4. הרמת מסך
   הסקירה המלאה       
 
5. עורך-דין בשר ודם
   הסקירה המלאה       
 
6. הוולוו הנכספת
   הסקירה המלאה       
 
7. כיסוי ביטוחי להעסקת נוער
   הסקירה המלאה       
 
8. מחיר טיול מבוטל
   הסקירה המלאה       
 
9. נזק בזדון
   הסקירה המלאה       
 
10. רכוש מבוטח סודי ביותר
   הסקירה המלאה       
 

42. ביטוח חובה תאונות דרכים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. משחק ילדים בג'יפ מהווה "שימוש" ל"מטרות תחבורה"
   הסקירה המלאה       
 
2. פוליסה על תנאי
   הסקירה המלאה       
 
3. קליפת הביצה שנסדקה
   הסקירה המלאה       
 
4. קורס רענון
   הסקירה המלאה       
 
5. מבחן הסיכון שבהתאבדות
   הסקירה המלאה       
 
6. פגיעת רעולי הפנים
   הסקירה המלאה       
 
7. התיק הכמוס
   הסקירה המלאה       
 
8. מהו רשיון נהיגה ישראלי תקף
   הסקירה המלאה       
 
9. התנהגות סותרת של חברת ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
10. שימוש טפל לסחר מכר
   הסקירה המלאה       
 
11. קריסת גג-תאונת דרכים
   הסקירה המלאה       
 
12. משחק ילדים אינו תאונת דרכים
   הסקירה המלאה       
 
13. חבות מעבר לחוק הפיצויים
   הסקירה המלאה       
 
14. פיצויים בשיעור 125 אחוז
   הסקירה המלאה       
 
15. טיפול ברכב במסגרת עבודתו
   הסקירה המלאה       
 
16. תרומת איברים
   הסקירה המלאה       
 
17. רכב במגרש משחקים
   הסקירה המלאה       
 
18. דוקטרינת הרשות הראשונית
   הסקירה המלאה       
 
19. זיקוקין כסיכון תעבורתי
   הסקירה המלאה       
 
20. חברות הבריאות וסל הבריאות החדש
   הסקירה המלאה       
 
21. קומבינה בעצימת עיניים
   הסקירה המלאה       
 
22. חובה מוסרית כלפי עובדי שב"כ
   הסקירה המלאה       
 
23. חסינות לרופאים רשלנים
   הסקירה המלאה       
 
24. מטרות תחבורה
   הסקירה המלאה       
 
25. השפעתו של שינוי ייעוד
   הסקירה המלאה       
 
26. יריות בדרכים
   הסקירה המלאה       
 
27. נפילה בין הכסאות
   הסקירה המלאה       
 
28. נבל ברשות החוק
   הסקירה המלאה       
 
29. תאונת דרכים ומחלת האפילפסיה
   הסקירה המלאה       
 
30. הנחת מטען צעצועים ברכב
   הסקירה המלאה       
 
31. מסך נקי
   הסקירה המלאה       
 
32. הרמוניה חקיקתית
   הסקירה המלאה       
 
33. המוסד נגד המוסד
   הסקירה המלאה       
 
34. מעלית איננה כלי רכב
   הסקירה המלאה       
 
35. תשלומים עיתים
   הסקירה המלאה       
 
36. הפסיכולוגיה כמדע הנפש
   הסקירה המלאה       
 
37. ניצול הכוח המיכני
   הסקירה המלאה       
 
38. פיצוי למעלימי מס
   הסקירה המלאה       
 
39. ידועה בציבור
   הסקירה המלאה       
 
40. צופה מן הצד
   הסקירה המלאה       
 
41. ביטוח בארבעה שקלים
   הסקירה המלאה       
 
42. בלימת פתע
   הסקירה המלאה       
 
43. ניידותו של מהגר
   הסקירה המלאה       
 
44. זכות האדם לגופו
   הסקירה המלאה       
 
45. מכירת קטין בנזיד עדשים
   הסקירה המלאה       
 
46. אווירה אובססיבית
   הסקירה המלאה       
 
47. נפש ראויה להגנה
   הסקירה המלאה       
 
48. רק המלך נותר עירום
   הסקירה המלאה       
 
49. אחוות רופאים
   הסקירה המלאה       
 
50. כסוי לכבאי המחלץ
   הסקירה המלאה       
 
51. אליהו מודה ומשלמת
   הסקירה המלאה       
 
52. פסיכואנליזה לשופטי ישראל
   הסקירה המלאה       
 
53. סופיות הממצאים הזמניים
   הסקירה המלאה       
 
54. נוסע בין גורר ונגרר
   הסקירה המלאה       
 
55. התנעה מתקנת
   הסקירה המלאה       
 
56. סרבן ניתוחים
   הסקירה המלאה       
 
57. השפעת המוות על עקרון הסופיות
   הסקירה המלאה       
 
58. הסביבה הטבעית
   הסקירה המלאה       
 
59. נעדר הנמצא זמנית
   הסקירה המלאה       
 
60. גולגולת קטנה ומתקרחת
   הסקירה המלאה       
 
61. גבולות הפשרה
   הסקירה המלאה       
 
62. קן צרעות
   הסקירה המלאה       
 
63. נפילת פועלי הבניין
   הסקירה המלאה       
 
64. השוטר מול מדינה חסינה
   הסקירה המלאה       
 
65. יש"ע זה כמו כאן
   הסקירה המלאה       
 
66. להשתמש מבלי להיות משתמש
   הסקירה המלאה       
 
67. מומחה חסר מומחיות
   הסקירה המלאה       
 
68. צדק נקודתי מול צדק כללי
   הסקירה המלאה       
 
69. טרמפיסטים בשכר
   הסקירה המלאה       
 
70. השוחט חסר האונים
   הסקירה המלאה       
 
71. מוות משתלם
   הסקירה המלאה       
 
72. שלל הפסול
   הסקירה המלאה       
 
73. מוות במטרות תחבורה
   הסקירה המלאה       
 
74. יורים ומפצים
   הסקירה המלאה       
 
75. חבל הטבור
   הסקירה המלאה       
 
76. חסרונותיה של מכונית צמודה
   הסקירה המלאה       
 
77. האשה האחרת
   הסקירה המלאה       
 
78. קורלציה שלילית
   הסקירה המלאה       
 
79. ירח שנעלם
   הסקירה המלאה       
 
80. המדינה כחברת ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
81. רשות ללא רשות
   הסקירה המלאה       
 
82. מלחמת חורמה בנושא הוצאות אשפוז
   הסקירה המלאה       
 
83. צדק מלא חורים ככברה (נכות המל"ל המחייבת)
   הסקירה המלאה       
 
84. רשלנות ללא אחריות
   הסקירה המלאה       
 
85. אבדן שליטה על סוס
   הסקירה המלאה       
 
86. שופט שידו קמוצה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
87. שקר ללא גלגלים
   הסקירה המלאה       
 

43. ביטוח חיים

(חזור לנושאים הראשיים)
 

44. ביטוח אובדן כושר עבודה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אובדן כושר עבודה לפי מבחן סובייקטיבי
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. נפשם של חסרי מעמד
   הסקירה המלאה       
 
3. חנות שנסגרה
   הסקירה המלאה       
 
4. מעגלי עבודה משיקים
   הסקירה המלאה       
 
5. התעמרות במבוטח אומלל
   הסקירה המלאה       
 
6. החובה להסבה מקצועית
   הסקירה המלאה       
 
7. שני כיסויים מצטברים באותה פוליסה
   הסקירה המלאה       
 
8. תקנת הציבור
   הסקירה המלאה       
 
9. מגוון מקצועות סבירים
   הסקירה המלאה       
 
10. עיסוק סביר
   הסקירה המלאה       
 
11. מכלול הקשרים תעסוקתיים
   הסקירה המלאה       
 

45. ביטוח תאונות, מחלות ונכות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מקרה הביטוח חייב להיות בלתי צפוי
   הסקירה המלאה       
 
2. אלימות מילולית
   הסקירה המלאה       
 
3. החלקה צבאית
   הסקירה המלאה       
 
4. מלל אלים
   הסקירה המלאה       
 
5. מדקרות הלשון
   הסקירה המלאה       
 
6. ויכוח עם השפעה מכנית
   הסקירה המלאה       
 
7. שמיעה יחסית ללא פיצויים
   הסקירה המלאה       
 
8. חותם אשמה בחולי איידס
   הסקירה המלאה       
 
9. שני כיסויים מצטברים באותה פוליסה
   הסקירה המלאה       
 
10. פעילות צבאית
   הסקירה המלאה       
 
11. איבר מוגבל אינו מבוטח
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. מבוטח בשר ודם
   הסקירה המלאה       
 

46. ביטוח לאומי - נפגעי עבודה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מאמץ ומתח ממושכים אינם תאונת עבודה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

47. ביטוח מנהלים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מעילות מסוגננות
   הסקירה המלאה       
 
2. כספים שירדו לטמיון
   הסקירה המלאה       
 
3. עתידו של פושט רגל
   הסקירה המלאה       
 
4. העברת בעלות אוטומטית אינה תמיד אוטומטית
   הסקירה המלאה       
 
5. זכויות ללא תמורה
   הסקירה המלאה       
 
6. הנפשות הפועלות בתחום הביטוח
   הסקירה המלאה       
 

48. ביטוח חבות מעבידים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. איחור מקפח
   הסקירה המלאה       
 
2. להרגיש חבר ולהיות עובד
   הסקירה המלאה       
 
3. ביטוח למעבידי בית
   הסקירה המלאה       
 
4. עובד שהוא גם מעביד
   הסקירה המלאה       
 
5. כיסוי ביטוחי להעסקת נוער
   הסקירה המלאה       
 

49. ביטוח צד שלישי

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. קרוב משפחה שאיננו בן משפחה, האם הוא צד שלישי?
   הסקירה המלאה       
 
2. המבוטח הנעלם
   הסקירה המלאה       
 
3. קרב ביטוח בשיריון
   הסקירה המלאה       
 
4. כשלון הקשר המשולש
   הסקירה המלאה       
 
5. ביטוח אחריות לגנבים
   הסקירה המלאה       
 
6. אחים אינם בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 
7. סורקים בזבל
   הסקירה המלאה       
 
8. כמו בניו זילנד
   הסקירה המלאה       
 
9. מבטח לא חייב בהשתתפות עצמית
   הסקירה המלאה       
 
10. אחריות צולבת של בני משפחה
   הסקירה המלאה       
 

50. ביטוח כל הסיכונים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אנשי זדון
   הסקירה המלאה       
 
2. מטריה פיננסית חובקת כל
   הסקירה המלאה       
 

51. ביטוח פריצה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. חדירה בכוח
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. חדירה ללא הבלטה
   הסקירה המלאה       
 

52. ביטוח מקיף לרכב

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אמצעי מיגון קיימים שונים מהנדרש בפוליסה
   הסקירה המלאה       
 
2. ירידת ערך פסיכולוגית
   הסקירה המלאה       
 
3. ירידת ערך פסיכולוגית
   הסקירה המלאה       
 
4. ירידת ערך הבחירה החופשית
   הסקירה המלאה       
 
5. הבונוס המקפח
   הסקירה המלאה       
 
6. המכונית המאוישת
   הסקירה המלאה       
 
7. השיכור, המסומם והביטוח שביניהם
   הסקירה המלאה       
 
8. אמת שנולדה בכזב
   הסקירה המלאה       
 
9. הכל נשאר במשפחה
   הסקירה המלאה       
 
10. חופש הבחירה
   הסקירה המלאה       
 
11. על גבול ה-45 יום
   הסקירה המלאה       
 
12. סכום ביטוח קצוב
   הסקירה המלאה       
 
13. הוולוו הנכספת
   הסקירה המלאה       
 
14. ביטוח-חוזה אישי
   הסקירה המלאה       
 
15. קנוניה בין אב לבנו
   הסקירה המלאה       
 
16. המכונית המאוישת
   הסקירה המלאה       
 
17. בעלים ללא בעלות
   הסקירה המלאה       
 
18. התנהגות צורמת של מבטחת
   הסקירה המלאה       
 
19. קורלציה בין פרמיה לתגמולי ביטוח
   הסקירה המלאה       
 
20. מחירון במחלוקת שופטים
   הסקירה המלאה       
 
21. גנב לשעה
   הסקירה המלאה       
 
22. תגמולי ביטוח המעשירים את המבוטח
   הסקירה המלאה       
 

53. ביטוח יהלומים ותכשיטים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. "שעות עבודה" בפוליסת יהלומים
   הסקירה המלאה       
 
2. מסירת נכס מרצון בידי גנב
   הסקירה המלאה       
 
3. קריצה לכל עובר אורח
   הסקירה המלאה       
 
4. חצרים מלוטשים
   הסקירה המלאה       
 
5. קשר עין אפקטיבי
   הסקירה המלאה       
 
6. השגחה אפקטיבית
   הסקירה המלאה       
 

54. ביטוח סחורות בהעברה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ביטוח בהסוואה ימית
   הסקירה המלאה       
 
2. ביטוח למחסן נייד
   הסקירה המלאה       
 

55. ביטוח חקלאי

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אפרוחים כנכסי דניידא
   הסקירה המלאה       
 

56. ביטוח עסק

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ביטוח למעבידי בית
   הסקירה המלאה       
 
2. עובדות מחשידות
   הסקירה המלאה       
 
3. "שב ואל תעשה"
   הסקירה המלאה       
 
4. חריגה מעסקי הגינון
   הסקירה המלאה       
 

57. ביטוח אחריות מקצועית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. תכנון בניגוד להמלצות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. בניה בזול כדי לשרוד
   הסקירה המלאה       
 
3. עצה שלא בתום לב
   הסקירה המלאה       
 
4. סורקים בזבל
   הסקירה המלאה       
 
5. סיכון קולקטיבי מחושב
   הסקירה המלאה       
 
6. השוד הלא נודע
   הסקירה המלאה       
 
7. נפילה בין האירוע לתביעה
   הסקירה המלאה       
 

58. ביטוח ימי

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. לסתום ולא לפרש
   הסקירה המלאה       
 
2. ביטוח בהסוואה ימית
   הסקירה המלאה       
 
3. נזקים מטבע הבריאה
   הסקירה המלאה       
 
4. דחייה חפוזה
   הסקירה המלאה       
 

59. ביטוח דירה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. גרושתו של הספן
   הסקירה המלאה       
 
2. קריצה לכל עובר אורח
   הסקירה המלאה       
 
3. ביטוח הצופה פני עתיד
   הסקירה המלאה       
 
4. תקרת אחריות לכלבים
   הסקירה המלאה       
 
5. הצגת פוליסה כתנאי לתחלוף
   הסקירה המלאה       
 

60. ביטוח נסיעות לחו"ל

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אשפוז באוויר
   הסקירה המלאה       
 

61. נזקי מלחמה (מס רכוש - גוף ורכוש)

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. זכות תחלוף עוברת למבטח גם כלפי מנהל מס רכוש
   הסקירה המלאה       
 
2. ירידת ערך פסיכולוגית
   הסקירה המלאה       
 
3. סכיזופרניה בשטחים
   הסקירה המלאה       
 
4. מוות שאינו מפקיע זכויות
   הסקירה המלאה       
 
5. האיבה, הגניבה והאשפוז שביניהם
   הסקירה המלאה       
 
6. פיזור נזקי מלחמה
   הסקירה המלאה       
 

62. ביטוח הנדסי

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. נטישה בשטחים המוחזקים
   הסקירה המלאה       
 

63. ביטוח אחריות המוצר

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. עמידה בפני שוקת שבורה
   הסקירה המלאה       
 

64. ביטוח נאמנות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מירמה הבאה להעשיר את המרומה
   הסקירה המלאה       
 

65. ביטוח משנה

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מצפונו של הציבור הנאור
   הסקירה המלאה       
 
2. קיצור דרך למבטח משנה
   הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 

66. מכרזי רשות מקומית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מחאה בשפה רפה
   הסקירה המלאה       
 


נשמח לקבל הצעות, תגובות ורעיונות לכתובת:Webmaster@Kalir.co.il
2000© כל הזכויות שמורות לחיים קליר ושות', משרד עורכי דין