פקודת הנזיקין הונהגה בארץ על ידי האנגלים, שלא הסתירו, כי הפקודה, מבוססת על הציווי המקראי "ואהבת לרעך כמוך". כך, באמצעות הכובש הזר, חזרנו אל מקורותינו.
במהלך השנים, הוסיף המחוקק הישראלי, עוולות נזיקין נוספות בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק העוולות המסחריות ועוד.
עוולות הנזיקין מחייבות את המזיק, שהפר חובה עוולתית, לשלם פיצויים על הנזק שגרם לניזוק. לעיתים העוולה היא מסגרת בלבד. כמו עוולת הרשלנות. בתי המשפט יוצקים לתוכה מדי יום חובות חדשות שהפרתן נחשבת לרשלנות. זו דוגמא מובהקת לחקיקה שיפוטית. התנהגות שאתמול נחשבה סבירה עשויה מחר להחשב רשלנית.
מדור זה סוקר לטובתך הנפגע, את הפסיקה העניפה והחובות העוולתיות החדשות, המתפתחות מדי יום, בתחום מרתק זה של דיני הנזיקין.


לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לתובעים תגמולי ביטוח לחץ כאן.
לקבלת המדריך דע את זכויותיך - מדריך לנפגעי תאונות דרכים לחץ כאן.
לקבלת הרצאתנו ניהול תביעות נגד מבטח, במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו חקירות פרטיות בביטוח ונזיקין, במכון להשתלמות עורכי דין באוניברסיטת תל אביב לחץ כאן .

לקבלת הרצאתנו השנים האבודות, במכון להשתלמות עורכי דין במחוז באר שבע לחץ כאן .


אנו מזמינים אותך להיעזר במנוע החיפוש:

לשירותך, בהמשך עמוד זה, מובא גם מפתח נושאים.
חפש את המילים:

כשהן מופיעות יחד ולחוד יחד

חפש במדור זה בלבד
חפש בכל האתר

הצג תוצאות בכל עמוד

                  מפתח נושאים לפי סוגי הפגיעות:
 פגיעות גוף
פגיעות רכוש
תאונות דרכים
עוולות נזיקין הגורמות לנזקי רכוש וממון
תאונות עבודה - אחריות המעביד
דרכי הוכחת נזקי רכוש
תאונות עבודה - זכויות בביטוח הלאומי
 
רשלנות רפואית
 

נכי צה"ל ומשרד הביטחון

אחריות לנזקי ילדים

פגיעות בתחומי הרשות המקומית

עוולות נזיקין נוספות

                                                        על גובה הפיצויים הנפסקים עבור פגיעות גוף ראה במדורנו סל הפיצויים


1. תאונות דרכים

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. פוליסה על תנאי
   הסקירה המלאה       
 
2. רשלנות ללא אחריות
   הסקירה המלאה       
 
3. צדק מלא חורים ככברה (נכות המל"ל המחייבת)
   הסקירה המלאה       
 
4. מלחמת חורמה בנושא הוצאות אשפוז
   הסקירה המלאה       
 
5. התרשמות השופט מתיאור המבוטח את האירוע כתאונת דרכים
   הסקירה המלאה       
 
6. שקר ללא גלגלים
   הסקירה המלאה       
 
7. שופט שידו קפוצה
   הסקירה המלאה       
 
8. פסיקה גלובלית ו"שינוי נסיבות"
   הסקירה המלאה       
 
9. הבאת עדים שלא נשמעו בערכאה הראשונה
   הסקירה המלאה       
 
10. תיקון רטרואקטיבי של תלושי שכר
   הסקירה המלאה       
 
11. נפש הראויה להגנה
   הסקירה המלאה       
 
12. רשימת הקרובים אינה סגורה
   הסקירה המלאה       
 
13. גם 10 אחוזי נכות יכולים להוות נזק נפשי
   הסקירה המלאה       
 

2. תאונות עבודה - אחריות המעביד

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אחריות מעביד אינה מוחלטת
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. החלקה בתא מטען
   הסקירה המלאה       
 
3. רשימת הקרובים אינה סגורה
   הסקירה המלאה       
 
4. גידור לבטח של מכבש
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. עובד שהוא גם מעביד
   הסקירה המלאה       
 

3. תאונות עבודה - זכויות בביטוח הלאומי

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ושוב הכל תלוי במומחה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. אוטם שריר הלב כתאונת עבודה
   הסקירה המלאה       
 
3. קשר סיבתי בין פטירה לבין פגיעה בעבודה
   הסקירה המלאה       
 
4. צדק מלא חורים ככברה (נכות המל"ל המחייבת)
   הסקירה המלאה       
 

4. רשלנות רפואית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מוסד קטין
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
2. הרופא הסביר
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
3. לקדם את פני הסיכון
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
4. רופאים בחזקת אשמים
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
5. רופאים שלא עמדו בנטל
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
6. האוטונומיה של הפרט
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
7. מיילד בלתי מורשה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
8. תרופות קטלניות
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
9. כיסוי לנזק ראייתי בביטוח חובה
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
10. המנעות מביצוע בדיקה חיונית
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
11. רשלנות רפואית שלא גרמה נזק
  עיקרי הסקירה        הסקירה המלאה         פסק הדין המלא
 
12. רשלנות רפואית ללא אחריות
   הסקירה המלאה       
 

5. נכי צה"ל ומשרד הבטחון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. מחלות הנובעות מטיפול בהחמרת מחלה שארעה בשירות הצבאי
   הסקירה המלאה       
 
2. תקינות הדין והסדר המינהלי
   הסקירה המלאה       
 

6. אחריות לנזקי ילדים

(חזור לנושאים הראשיים)
 

7. פגיעות בתחומי הרשות המקומית

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. אין די במכשול כדי להטיל אחריות
   הסקירה המלאה       
 
2. העדר חובה להפוך רחובות עיר למשטח סטרילי
   הסקירה המלאה       
 
3. דרכים וכבישים סטריליים
   הסקירה המלאה       
 
4. נפילת גננת מכיסא בגן
   הסקירה המלאה       
 

8. עוולות נזיקין נוספות

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. נפילת גננת מכיסא בגן
   הסקירה המלאה       
 
2. כמו בניו זילנד
   הסקירה המלאה       
 
3. החלקה במדרגות ללא אשם
   הסקירה המלאה       
 
4. חלוקת אחריות בין הורים לבעל אולם תצוגה
   הסקירה המלאה       
 

9. עוולות נזיקין הגורמות לנזקי רכוש וממון

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. ממה מתו האווזים
   הסקירה המלאה       
 
2. סורקים בזבל
   הסקירה המלאה       
 
3. החלת האחריות למוצרים פגומים על יחסי יצרן-יצרן
   הסקירה המלאה       
 
4. הערה בדבר סיכויי התביעה
   הסקירה המלאה       
 

10. דרכי הוכחת נזקי הרכוש

(חזור לנושאים הראשיים)
 
1. גופים בעלי משקל סגולי
   הסקירה המלאה       
 
2. מקום דיון כתחליף לפסילת שופט
   הסקירה המלאה       
 


נשמח לקבל הצעות, תגובות ורעיונות לכתובת:Webmaster@Kalir.co.il
2000© כל הזכויות שמורות לחיים קליר ושות', משרד עורכי דין